Cách Phân Biệt Hàng Cấp Đông.

Mình xin phân biệt một vài thuật ngữ để các bạn hiểu rõ và sẽ không ngại mua hàng cấp đông tại chi nhánh trong này:
1.Hàng không cấp đông chưa chắc là hàng tươi vì loại này có thể đã được để qua ngày nhưng được ướp đá, cấp đông hoặc ướp phân ure.
2.Hàng cấp đông và hàng tươi được cấp đông hoàn toàn khác nhau nhé:
+hàng cấp đông giống như loại 1 nhưng thay vì ướp đá thì sẽ được cấp đông.
+hàng tươi cấp đông là hàng tươi sống vì lý do nào đó ví dụ như nhiều quá sợ bán không hết hay phải đóng đi xa nên phải cấp đông khi hàng còn tươi để giữ độ tươi cho sản phẩm, vì vậy khi rã đông thì hải sản vẫn tươi và chất lượng vẫn tốt.

– Và sau đây là hình ảnh hàng tươi cấp đông bên công ty mình.12301571_940103232747072_2516487088862138932_n